Den Dierenhof staat voor samen DOEN: Diversiteit, Openheid, Evenwichtigheid en Natuur.

Diversiteit: Symbool hiervoor staan de verschillende soorten dieren die ondanks hun verschillende communicatie, een manier hebben gevonden om harmonieus samen te leven. Diversiteit in mens en dier met begrip en respect voor verschillende visies, ideeën, omgangsvormen, principes en gewoonten.

Openheid, Ontspanning, ontmoeting  Den Dierenhof streeft ernaar om een plaatst te creëren waar je Jezelf veilig voelt en  kwetsbaar mag opstellen. Waar je jezelf en anderen ontmoet. Waar je enerzijds grenzen verlegt door uit je comfort zone te komen maar anderzijds ook grenzen aanvaard en respecteert.

Evenwichtigheid: Werken/ rusten, Loslaten/aanpakken, Boos/blij, Triest/vrolijk, open/gesloten,… . Dit is de grote zoektocht van het leven. De middenweg waar we af en toe van af wijken maar steeds naar streven om er terug op te geraken om een duurzaam systeem op te bouwen. Bewust worden van wat ons lichaam en geest nodig heeft.  Leren leven met de dualiteit .

Natuur: Enerzijds bevindt den Dierenhof zich letterlijk in de natuur en anderzijds gaan we op zoek naar jou natuur. Wie ben jij eigenlijk? Wat zijn jou principes en talenten?

Via het coaching met dieren of coaching in de natuur gaan we samen, op jou maat en tempo, op pad naar het verhelderen en oplossen van jou coachingsvraag.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial