Bij het coachen met dieren gaan we in contact met de dieren en onszelf in het hier en nu. Dieren brengen emoties of gedragingen teweeg die in een gesprek niet altijd naar boven komen. Er zijn veel factoren die bepalen hoe een contact met zowel mens als dier verloopt. Tijdens de sessies proberen we bewust te worden van wat er bij jou gebeurt tijdens deze contacten. Vb hoe ga ik om met angsten tov een dier(persoon), hoe ga ik om met stress als een dier(persoon) mijn grenzen niet respecteert, hoe kan ik een effectieve leider zijn tov het dier ( mezelf, andere,…).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial